NIEUWE RICHTING

Mo helpt om, zowel de situatie waarin je je bevindt, als jouw rol daarin, meer helder te krijgen. Als oplossing voor je probleem, kun je gevraagd worden te investeren in een bepaald gedrag of in een training. In zaken die zich nog niet hebben gemanifesteerd in de materiële wereld, geeft Mo je meer inzicht.

Je ontvangt richtlijnen m.b.t. acties die je kunt nemen om een negatieve uitkomst meer neutraal te maken, of, om het meest gunstige scenario uit een positieve uitkomst te halen. Alles hangt samen met de wet van karma aan de ene kant en de kracht van een niet te ontkennen waarheid aan de andere kant. Je leven heeft een doel. Mo helpt je dat helder te krijgen.