ONDERLINGE AFHANKELIJKHEID

Ruimte, Wind, Vuur, Water en Aarde zijn de bouwstenen van alle leven. In de materiële zin vind je ze bv. terug als rivieren, oceanen, vulkanisch vuur of atmosferische winden. In ons lichaam zijn het de kwaliteiten van onze organen en lichaamsweefsels. In de onzichtbare wereld manifesteren zij zich als functies van de Mind.

Deze 5 elementen in hun verschillende vormen, beïnvloeden elkaar terwijl ze patronen vormen door de Tijd heen, het 6e element. Zodra je deze patronen begrijpt, is het mogelijk aannames te maken gebaseerd op de wetmatigheid ervan.

Mo helpt je te zien op welke manier dit in jouw leven plaats vindt, zodat je helderheid krijgt in een situatie en daarin de beste keuze kunt maken voor jouw levenspad.