ORAKEL | BINAIRE CODE

Mo is het orakel systeem van Tibet en vormt een essentieel onderdeel van de Tibetaanse geneeskunde. De continue stroom van het leven, in een wereld van schijnbare polariteit, verbindt alles met alles. Elke uitkomst heeft een oorzaak en ook weer een gevolg.

Kennis m.b.t. de wetmatigheden van deze onderlinge verbondenheid, is te vinden in het zgn. Akasha veld, ook wel het morfogenetische veld genoemd, of het Nulpunt veld. Een soort van ‘kosmisch internet’ waarvan jij het password bezit. Mo voorziet je van de inlogcode.

Een Mo consult verheldert, zonder oordeel, situaties zoals deze zijn en geeft je nieuwe richting.